Semboyan dan Pepatah

28 Jul 2011

pak-anggora-2-3-maret-1991

Salah satu semboyan yang cukup popular di kalangan Tentara Pelajar adalah :

” Kesetiaanku pada bangsa dan negara dari buaian sampai ke liang lahat “

Semboyan ini memotivasi para anggota Tentara Pelajar ketika akan berangkat dan tengah berada di medan juang. Suatu wujud nyata nasionalisme yang menyatukan semangat dan tekad menjadi daya juang luar biasa.

Semboyan lain, khususnya di kalangan ex Tentara Pelajar Kedua Selatan adalah:

“Mangan ora mangan kumpul, nek ora teka kebangeten”

Arti harfiahnya adalah ada atau tidak ada hidangan dalam sebuah perhelatan yang dilakukan oleh anggota atau pengurus, sepanjang diberi tahu, maka menghadirinya lebih penting.

Maknanya tentu menguatkan solidaritas sosial, esprit de corps ethics dll.


TAGS Tentara Pelajar semboyan motto


-

Author

Follow Me